top of page

Utbildning/Workshop

Om man vill kombinera DiSCanalys med Inspirationsföreläsning får man en Utbildning/Workshop som är anpassad för ditt företag där ert teams specifika knäckfrågor lyfts och arbetas med under en halvdag.

 

bottom of page