top of page

DiSCanalys

Med hjälp av ett digitalt analysverktyg fastställer vi vilket av fyra beteendemönster du har.

Dominant, Inspirativt, Stöttande eller Analytiskt. 

Självinsikt är steg ett på vägen till kommunikativ framgång och goda relationer. 

 

bottom of page